Po Prisikėlimo bažnyčią pasižvalgius

Lietuvos Aidas. 1939 06 03. p.4