Auga ir tobulėja Kauno susisiekimas

Lietuvos Žinios. 1939 01 24. p.5