Šventojoj projektuojama statyti pagalbinį uostą

Lietuvos Žinios. 1939 01 28. p.8