Autobusų tvarkaraščio pakeitimai

Lietuvos Žinios. 1939 02 10. p.6