Klaipėdos statybos b-vė Kaune nori statyti valdininkams ir tarnautojams namus

Lietuvos Žinios. 1939 02 18. p.8