Kaunas turi visą eilę svarbesnių reikalų, negu naujos rotušės statymas

Lietuvos Žinios. 1939 02 22. p.7