Lietuvoj atidaryta antra psichiatrinė ligoninė

Lietuvos Žinios. 1929 04 05. p.3