Kas naujo fabrikuose ir dirbtuvėse

Dienos naujienos. 1932 06 22. p.1