Kas girdėti „Bostone" ir „Fortūnoje"

Darbininkas. 1940 02 29