Bus praplėstas „Pluoštas"

Darbas. 1936 10 29. p.6