Neleistini reiškiniai „Pluošte"

Darbas. 1936 09 05. p.5