„Pluoštas" privalo išmokėti darbininkams per 34.000 Lt kompensacijų

Lietuvos Žinios. 1937 12 30. p.12