Akc. B-vės „Litex" audinių fabriką aplankius

Lietuvos Aidas. 1936 06 27. p.7