Iš „Cotton” fabriko darbininkų sporto sekcijos veikimo

Darbas. 1937 01 21. p.2