Akcinė B-vė „Cotton" Kaune

Lietuvos Žinios. 1932 11 12. p.2