„Cotton" fabriko trimetinės sukaktuvės

Lietuvos Žinios. 1932 10 10. p.5