Akcinė B-vė „Cotton"

Tautos ūkis. 1938 01 01. p.1143