„Kauno audiniai" padovanojo sąjungai šilko

Apžvalga. 1937 11 10. p.5