„Kauno Audinių" fabrike dirba jau per 500 darbininkų

1936 01 23. p.4