Graži „Kauno audinių" eglutė

Darbininkas. 1939 01 13. p.12