„Kauno audinių" parodoje apsilankius

Lietuvos Aidas. 1933 11 13. p.6