Pasivaikščiojus pirmame Liet. šilko fabrike „Kauno audiniai"

Lietuvos Aidas. 1933 01 07. p.10