Kaip dirbama pirmame Lietuvos šilko fabrike

Lietuvos Aidas. 1934 05 11. p.8