Pramonės įmonė, užsipelniusi visuomenės pagarbos

1939 06 17. p.20