Akc. B-vė „Kauno Audiniai"

Tautos ūkis. 1938 01 29. p.118