Didžiausia Lietuvoj žydų gimnazija

Lietuvos Aidas. 1930 10 14. p. 4