Valstybės draudimo įstaiga

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 7

Valstybės draudimo įstaigos pastatas – tai dalis ketvirtame dešimtmetyje intensyviai užstatyto A. Mickevičiaus gatvės fragmento tarp dabartinio Karaliaus Mindaugo pr. (tuomet Uosto Kranto g.) ir Miško g. 1933 m. čia iškilo VDU Medicinos fakulteto rūmai. Tuo pat metu gretimame sklype pastatyta Draudimo įstaiga, keleriais metais vėliau kitoje gatvės pusėje iškilo ir Ligonių kasų pastatas. Tad Naujamiesčio pakraštyje susiformavo nemenko mastelio vienalaikių statinių kompleksas, kuris, tikėtina, buvo tapęs savitu traukos tašku.

Nors Medicinos fakulteto ir Draudimo įstaigos rūmai kilo bemaž drauge, suderinti greta esančių objektų architektūrinius sprendimus nebuvo lengva. Archyvinėje medžiagoje esama dokumentų, liudinjančių ir apie Statybos inspekcijos pastabas dėl statinių tarpusavio dermės bei ne visai draugiškų abiejų įstaigų pastebėjimų viena kitos atžvilgiu (nesutarta dėl Medicinos fakulteto ugniasienės ir Draudimo įstaigos pastato gretinimo[1]).

Žvelgiant iš šios dienos pozicijų, tokie susirašinėjimai gana vaizdžiai iliustruoja tuometį architektūrinį mentalitetą. Antai vyriausiasis statybos instpektorius A. Novickis architektui Gordevičiui rašo, kad „statomų Valst. Draudimo įstaigos ir medicinos fakulteto viršutinės dalys (karnizai ir parapetai) blogai derinasi vienas su kitu. Lango, išeinančio į Medicinos fakulteto priešakinį kiemą, anga visai nesiderina su Universiteto langais. Galinis frontonas iš technikos mokyklos pusės yra kreivas, atskiras aukštas karnizas tame namo gale neestetiškai atrodo. Visa tai reikia sutvarkyti“[2]. Akivaizdu, kad gatvių išklotinės architektūrinei darnai ir pastato estetikai buvo skiriamas nemenkas dėmesys.

Dar įdomesnė pastaba dėl fasadą puošusių kolonų: „statybos Taryba peržiūrėjusi Tamstų rūmų projektą, konstatavo: fasado kolonos nieko neremia, ką estetiškai ne visai galima pateisinti“[3]. Tiesa, tokios, galima teigti, modernizmo minčių inspiruotos pastabos nebuvo įgyvendintos. Fasadas buvo papuoštas ne tik puskolonėmis, tačiau ir solidžiu skulptūriniu dekoru. Paradoksalu, tačiau viršutinėje fasado dalyje buvusios skulptūros pirminiame projekte nepažymėtos. Tad statinys galų gale tapo netgi dekoratyvesnis nei kritikuotasis projektas.

Vaidas Petrulis[1] LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 195, l. 8.

[2] LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 195, l. 1.

[3] LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 195, l. 5.