Bronislavos ir Petro Klimų vila „Eglutė“ Kaune

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Vaižganto g. 25

Žymiam Lietuvos diplomatui Petrui Klimui ir jo šeimai projektuota vila buvo vienas prabangiausių tokio pobūdžio pastatų tarpukario Kaune. Joje kurį laiką gyveno ir 1933 m. mirė Juozas Tumas-Vaižgantas. Statinys formuotas renesansinės vilos pavydžiu – su terasomis ir apžvalgos aikštele. Nors sklypas ir nėra didelis, sode buvo sukurta kompozicijos ašis su skulptūra bei ašį uždarančiu fontanu. Vilos architektas, vienas ryškiausių „tautinio stiliaus“ puoselėtojų Feliksas Vizbaras, pastato projekte akivaizdžiai akcentavo tautinius motyvus – fasadas papuoštas Gedimino stulpais, balkonų ir laiptų turėklai sudėlioti vilos pavadinime įprasmintu „eglutės“ raštu. Visgi iš 1933 m. nuotraukos matome, kad ne visi projekto sumanymai buvo įgyvendinti. 1934 m. F. Vizbaras parengė ištaigaus garažo su butu projektą[1]. Tiesa, pastarasis neįgyvendintas, ir 1935 m. technikas Ignas Gastila suprojektavo paprastesnį garažą, be vairuotojo buto[2]. Atrodo, pastarasis taip pat nebuvo įgyvendintas.

Vaidas Petrulis[1] KAA, f. 218, ap. 2, b. 8838, l. 11.

[2] KAA, f. 218, ap. 2, b. 8838, l. 13.