Žydų realinė gimnazija Kaune

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 85

Žydų realinės gimnazijos pastatas Lietuvos architektūros istorijoje sietinas su modernizmo epocha. Nors jis neišsiskyrė itin novatoriškais estetiniais sprendimais, – simetriškus, lygius fasadus kiek paįvairina tik horizontalios juostos bei gana ryškus karnizas, – tačiau to meto kontekste tai būta gana modernaus objekto. Laikyta, kad gimnazijos rūmai „vieni gražiausių ir moderniškiausių ne tiktai Kaune, bet ir Lietuvoje. Juose bus 16 klasių, salės paišybai, gimnastikai, darželiai, dušai, prausyklos ir kita“[1]. Edukacinę objekto paskirtį išduoda platūs fasadų langai, kurie turėjo teikti pakankamai šviesos klasėms.

Naujoji gimnazija Kaune buvo gana svarbus įvykis, todėl ją atidarant 1931 m. mokslo metams surengtos gana solidžios iškilmės, kuriose dalyvavo „iki 250 svečių“[2], tarp jų – švietimo ministras K. Šakenis, miesto burmistras J. Vokietaitis, tuometis Lietuvos pasiuntinys JAV K. Balutis, JAV konsulas Kaune ir kt.[3]. Mokykla, kainavusi apie 800 tūkst. litų, pastatyta Vyriausybei suteikus paskolą ir remiant privatiems aukotojams, tarp kurių išsiskyrė JAV gyvenantis alytiškis filantropas E. Čeisas, paaukojęs 250 tūkst. litų[4].

Šį tarpukario metus menantį santūrių architektūrinių formų statinį galime laikyti būdingu pavyzdžiu, liudijančiu to meto modernėjančią, tačiau toli gražu ne avangardinę Kauno architektūrą. Urbanistiškai reikšmingoje vietoje, priešais Valstybės teatrą iškilusi mokykla imponuoja ir savo tūriu – tai viena iš didžiausių švietimo įstaigų, pastatytų laikinojoje sostinėje.

Vaidas Petrulis[1] Žydų realinės gimnazijos p. Čeiso vardu atidarymas. Lietuvos žinios, 1931, rugpjūčio 31.

[2] Žydų gimnazija naujuose rūmuose. Dienos naujienos, 1931, rugpjūčio 31.                      

[3] Atidaryta nauja žydų realinė gimnazija. Lietuvos aidas, 1931, rugpjūčio 31.                    

[4] Ten pat., p. 6 ; T. p. žr. Alytaus miesto istorija ir žydų bendruomenė [interaktyvus]. In Žydai Lietuvoje [žiūrėta 2013 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/614/>.