Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 26 ir 26A

Žymaus Lietuvos tarpukario architekto Vladimiro Dubeneckio projektuotas objektas pasižymi raiškiomis neoistoristinėmis formomis. Prie Laisvės alėjos priglaustas korpusas papuoštas neobarokiniu frontonu (derėtų priminti, kad neobarokas tarpukario Lietuvoje buvo viena iš „tautinio stiliaus“ raiškos priemonių). Kiemo flygelyje išsiskiria itin masyvus portikas. Tai vienas iš savitesnių medicinos reikmėms sukurtų tarpukario laikotarpio statinių Kaune. Objektas buvo didesnio gydyklų komplekso dalis. 1930 m. reklaminiuose pranešimuose sakoma: „Aukšt. Panemunės vasarnamių vietoje, Vaidylos gatvėje pradėjo veikti Šančių versmės mineralinės vonios. Nuo birželio mėn. 20 d. pradės veikti antras gydyklės korpusas – mineral. purvo vonios ir trečias – pansionatas. Visuose Kauno kurorto skyriuose atliekamos Kauno šaltinių ir kitų mineral. vandenų gėrimo kuracijos.“[1] Tuomet manyta, kad „Šančių versmė prilygsta Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos ir kitų šalių kurortų sieros šaltiniams“[2].

Vaidas Petrulis

 

 

 


[1] Diena, 1930, birželio 15.

[2] Kauno mineraliniai vandenys. Lietuvos žinios, 1927, rugsėjo 26.