Buvęs audinių fabrikas „Litex” Kaune

Adresas: Gedimino g. 7 / Karmelitų g.

Akcinė bendrovė „Litex“ įsikūrė 1927 m. anksčiau br. Tilmansams priklausiusiame sklype su visais ten buvusiais pastatais, kuriuose, audimo fabrikas pradėjo veikti XX a. pr. statytuose mūriniuose sandėliuose.

1929 m. „Litexe“ buvo gaminama apie 30 rūšių medžiagų. Vieni didžiausių to meto užsakovų – Lietuvos kariuomenė, kurios uniformoms išausta apie 30 000 metrų audinio[1].

Kaip ir kiti to meto fabrikai, „Litex“ patalpos buvo plečiamos užstatant papildomus aukštus. 1936 m. pagal inž. arch. J. Getnerio projektą  išduotas leidimas sandėlio ketvirtojo aukšto statybomos, tačiau tik iš kiemo pusės, nekeičiant Gedimino gatvės fasado[2]. Tais pačiais metais (taip pat pagal J. Getnerio projektą) prie Karmelitų gatvės pastatytas dviejų aukštų priestatas kontorai ir valgyklai. Be leidimo kieme pastatyti dar du mediniai sandėliai ir priestatas.

XX amžiaus IV dešimtmečio pabaigoje „Litexe“ atlikti daugiausia smulkios tvarkybos darbai. 1937-1938 m. bendrovės sklype dažomos tvoros, tvarkomos katilinės, 1940 m. visi mūriniai pastatai nudažyti šviesia spalva.

Svarbu tai, jog šiai bendrovei taip pat priklausė dalis sklypo kitoje Karmelitų gatvelės pusėje, šalia Karmelitų parapijos žemės. 1941 m. sumanyta ten pastatyti sandėlį, tačiau Kauno miesto planavimo įstaiga sumanymui nepritarė, nes remiantis miesto generaliniu planu, kvartalas su Karmelitų parapijos žeme ir uostu turėjo būti pertvarkytas į kultūros ir poilsio parką, nugriaunant nereikalingus statinius. Todėl, pasiūlyta susitarti su „Kauno audinių“ bendrove ir taip kvartale suformuoti ištisą tekstilės kombinatą. 1941 m. LTSR Pramprojekte suprojektuotas mūrinis, 3-jų aukštų sandėlis priderintas prie „Litex“ fabriko.

Iki šių dienų išlikęs „Litex“ pastato fasadas (prie Gedimino gatvės) yra „Akropolio“ prekybos centro dalis.

Raimonda Rickevičienė[1] Trimitas, 1929 m. spalio 17 d.

[2] KAA, F-218, ap. 2, b. 1467.

 

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1870 - 1927
Teritorijos:
Atgal į sąrašą