Buvusi brolių Kaplanų kojinių ir trikotažo dirbtuvė Kaune

Adresas: M. Daukšos g. 30 a, Kaunas

XVI-XVIII a. M. Daukšos gatvė buvo judri miesto trasa, užstatyta mediniais ir mūriniais namais, gausiai apgyvendintais amatininkų. XVIII a. pab. suprastėjus ekonominei situacijai Kaune, daugelis buvusių mūrinių pastatų liko prastos būklės (apgriauti ar likviduoti), o jų vietoje statomi menkesni mediniai statiniai. XIX a. vid. šioje vietoje stovėjo mediniai namai ant mūrinių rūsių.

1854 m. sklypą (dab. M. Daukšos g. nr 30 a) su susenusiais mediniai namais nusipirko pirklys G. Neviažskis ir tąmet (prie dab. M. Daukšos gatvės nr. 30) pasistatė mūrinį dviaukštį namą. Pažymėtina, jog iki XX a. pr. beveik visas sklypas buvo apstatytas mūriniais pastatais.

1930 m. valdą su nekilnojamu turtu įsigijo broliai Kaplanai. Tais pačiais metais archyviniuose šaltiniuose registruotas brolių prašymas tame sklype pastatyti plytinį dviejų aukštų su rūsiu pastatą (inž. Kurickis). Pagal projektą naujieji savininkai ketino įsirengti iš savų verpalų mezgamų kojinių ir trikotažo dirbtuvę.

Iš karto pastatytas pirmasis aukštas, kuris atitiko išpildomąjį brėžinį[1], tačiau, remiantis juo, įgyvendinta tik dalis projekto. Likusią numatyta išpildyti, kada aplinkiniai pastatai taps negyvenami.

Vieno aukšto mūro fabrikėliui vidaus įrangos projektą parengė tech. I. Gastila. Medinėmis pertvaromis suskirstytoje patalpoje atskirai veikė mašinų ir apretavimo skyriai (su dinamo mašinomis), kontora, valgykla darbininkams bei prausykla. 1932 m. savininkai sumanė pastate įrengti ir elektros stotį. 1939 m., atsižvelgiant į kaimynų nusiskundimus dėl oro taršos, fabrike įrengtas metalinis kaminas.

Šiuo metu utilitarios architektūros pastate įsikūręs šokių teatras „Aura“.

Raimonda Rickevičienė

 


[1] KAA. F-218, ap. 2, b. 896.

Metai:
1854 - 1939
Atgal į sąrašą