Buvęs bendrovės „Diana“ fabrikas Kaune

Adresas: Degtukų g. / Vilkijos g. 5, Kaunas

Pirmasis akcinės bendrovės „Diana“ fabrikas buvo įkurtas Žemuosiuose Šančiuose. Sudegus pastatui, o vėliau ir plečiantis gamybai, 1932 m. bendrovė įsigijo 2,5 ha buvusio br. Šmitų fabriko teritoriją Vilijampolėje, Degtukų / Vilkijos gatvių kampe ir pastatė naują gamyklą[1].

1932 metais naujame sklype pastatytas 135 kv. m dydžio vieno aukšto mūrinis sandėlis (inž. B. Klingas), atitrauktas nuo statybos linijos (Vilkijos gatvės) per 5 metrus. Po metų (1933-siais) patvirtintas dviejų aukštų mūrinio fabriko statybos projektas (techn. J. Martynaitis) su sąlyga, jog bus vedama technikinė priežiūra, pertvara tarp tualeto ir valgyklos storesnė nei 0,5 plytos, įrengta ventiliacija fabrike ir tualetuose, pasirūpinta pakankamu gesintuvų skaičiumi[2].

Pirmame fabriko aukšte įrengtos mezgimo staklės, skirta patalpa valgyklai, kontorai bei  raštinei. Projekte taip pat nurodytas lokomobilis, prausyklos, stalai, centrifūga, dažymo vonios, elektros ventiliatorius, „Cotton“ tipo mašinos, kojinių mezgimo staklės, špūliavimo ir siuvamosios mašinos, apretūros stalas bei rūbinės.

1938 m. bendrovė pasistatė dar vieną mūrinį, vieno aukšto, dengtą skarda priestatą prie dažyklos bei dviaukštį priestatą prie fabriko (inž. Lamdanskis). Kaip minima 1939 m. archyviniuose šaltiniuose, fabrike dėl prastos ventiliacijos darbo sąlygos buvo nepatenkinamos, o taip pat dar nepastatytas antras, mūrinis fabriko aukštas.

Sovietmečiu visi bendrovės statiniai prijungti prie „Pirmūno“ fabriko.

Šiuo metu Degtukų gatvės atkarpa tarp Raudondvario plento ir Vilkijos gatvių yra nepravažiuojama, o buvęs fabriko pastatas (apkaltas metalinėmis plokštėmis)  priklauso pramoniniam kompleksui.

Raimonda Rickevičienė

 


[1] KAA,F-214, ap. 1, b. 865.

[2] KAA,F-218, ap. 2, b. 926.

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1932 - 1938
Teritorijos:
Atgal į sąrašą