Karmėlavos bažnyčia

Adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos mstl. (Karmėlavos sen.), Piliakalnio g. 17A

Medinė Karmėlavos Šv. Onos bažnyčia buvo pirmas Vladimiro Dubeneckio bandymas sukurti „tautinio stiliaus“ sakralinį objektą, kuriame butų sujungtos liaudies architektūros tradicijos ir baroko motyvai. Kaip rašė architektas Vladas Švipas: “Karmėlavos medinės bažnytėlės projekte V. Dubeneckis panau­dojo lytis, būdingas liet. senosioms mieste­lių bažnyčioms bei varpinėms.” Nors čia pat priduriama, kad “Fa­sade panaudotos klasicistinės ir barokinės kilmės formos, kaip tai buvo įprasta to­kiose bažnytėlėse. Gal todėl šios bažnytė­lės pavidalas buvo laikomas savu, lietu­višku.”[1]. Tradiciniai Lietuvos sakralinės architektūros elementai apčiuopiami ir interjere. Kaip galime spręsti iš išlikusios archyvinės medžiagos „sienų ir lubų apdailai buvo naudojamas apkalimas dailylentėmis. Medžio raižiniuose naudojama liaudies ornamentika: tulpė, saulutė ir virvelė bei barokinės voliutos, S formos, banguoto ornamento motyvai.“[2] Tad ir šiuo atveju matome glaudų liaudies meno ir baroko (o interjere ir gotikos fragmentų[3]) persipynimą, kurį ir patys amžininkai suprato kaip lietuviškumo ženklą. Bažnyčia sudegė antrojo pasaulinio karo metu, šiuo metu išlikę tik pamatai.

Vaidas Petrulis[1] Švipas V. Nepriklausomos Lietuvos architektūra. Lietuvių enciklopedija, t. 15. Boston, 1958, p. 735.

[2] Preišegalavičienė, L. Tautinio stiliaus paeiškos Vladimiro Dubeneckio visuomeniniuose interjeruose. Town Planning and Architecture, 2010, nr. 3, p. 166.

[3] Op. Cit., p. 164.

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1919
Teritorijos:
Atgal į sąrašą