Vilos Šventojoje

Adresas:

Po Šventosios miesto pertvarkymo projekto[1] parengimo perplanuota, uostamiesčio architektūra įgavo modernizmo formų. Susidaro įspūdžio, kad per paskutiniuosius vienerius metus Šventosios miestelis pasikeitė labiau, nekaip kad per visą nepriklausomybės laikotarpį[2]. 1938 metais pastatyta graži moderni mokykla, mūriniai žvejų nameliai, o tarpas tarp senųjų sukrypusių tamsių lūšnų ir naujų šviesių, modernių dviejų aukštų namelių [buvo] milžiniškas[3]. Kiek toliau nuo Šventosios centro Žemės Banko iniciatyva iškilo modernių vilų kvartalas[4], baigtos vilos išrikiuotos vienoje eilėje ir iš jūros pusės sudaro gražų vaizdą. Tai yra Šventosios kurorto užuomazga[5]

Lyginant kaimynystėje esančių Šventosios ir Palangos kurortų modernizmo atspindžius architektūroje suprantama, kodėl Šventojoje jis vertintas kur kas palankiau nei Palangoje. Viena vertus, nors kaip ir Tiškevičių kurorte, Šventosios viloms būdingi aukštoki šlaitiniai čerpių stogai ir kompaktiškas tūris, tačiau čia dominuojantys charakteringi modernizmo stiliaus elementai (juostiniai langai, balkonai, lenktos formos) kuria kur kas dinamiškesnę, o taip pat ir individualesnę pastato raišką[6]. Kita vertus, Šventoji iki XX amžiaus 4 dešimtmečio buvo nedidelis skurdžioje statybinėje aplinkoje gyvavęs žvejų kaimelis, neturėjęs pakankamai resursų vystyti uostamiesčio statusą, priešingai nei Palanga, kuri jau nuo XIX amžiaus vidurio buvo aiškiai suvokiama kaip kurortas.

Viltė Migonytė

 


[1] Šventosios uosto miestelio projekto pertvakymo eskyzas, 1938 m. LCVA, f. 1622, ap. 7, b. 216, l. 1, 11.

[2]  Alantas, V. Kuriasi modeniausias Lietuvos miestelis. Lietuvos aidas, 1938 m. rugpjūčio 8 d., p. 4.

[3] Ibid, p. 4.

[4] Ant smiltynuose iškryžiuotų betoninių pamatų stiebias ir auga raudoni mūrai, susiskliaudžia palemoniškių čerpių rausvi stogai, pražysta blaiviu tinku sienos, ir jaukus pastatėlis nusišypso šviesiais erdviais langais. Iš: Šventosios uoste ir vasarvietėje. Lietuvos aidas, 1938 m. birželio 7 d., p. 7.

[5] Alantas, V., op cit., p. 4.

[6] LCVA, f. 1622, ap. 3, b. 217, l. 6, 7, 8, 9.

 

Metai:
1938
Teritorijos:
Atgal į sąrašą