Giršo Barenblato kioskas Aukštojoje Panemunėje

Adresas: Vaidilos g. / Gailutės g., Panemunės raj., Kaunas

Kaip ir kituose tarpukario Lietuvos kurortuose bei vasarvietėse, Aukštojoje Panemunėje vienas iš dažniau sutinkamų laikinųjų statinių buvo mediniai kioskai. Vietiniai gyventojai juose prekiaudavo gaiviaisiais gėrimais (mineraliniu vandeniu) ar net kefyru. Pavyzdžiui, Dr. Venckūnas kefyro paviljoną įvardina kaip „vieną gražų pavyzdį Birštono kurorte”, veikusį 1924 metais: „paviliono lankytojai pasižymėjo ypatingu švarumu ir mandagumu ir mokėjimu į savo pavilioną publikos pritraukti. Jų pavilionas ištisą vasarą buvo tikra poilsio vieta kurorto svečiams. Jų pavilione nebuvo publikos su kraštutiniais kontrastais. Jie labai mokėjo mandagiai apsaugoti savo pavilioną nuo nepageidaujamo elemento. Tas pavilionas buvo pavyzdingas kurorto kampelis. Šitas pavilionas padarė nemažą konkurenciją kurorto bufetui.”[1]  

Tikėtina, jog nemažiau svarbus ne tik smulkaus verslo, bet ir visuomenine prasme buvo ir aštuoniakampio plano G. Barenblato kioskas, stovėjęs Miško ir Pušyno g. (dab. Vaidilos ir Gailutės g.) sankirtoje. Reikia pastebėti, jog šie kompatiški prekybinės paskirties objektai kurortuose įprastai projektuoti sklypo kampe, o leidimą statyboms išduodavo vos keliems metams. 

Įdomu tai, jog kioskų architektūrinė raiška nebuvo utilitari, o priešingai – neretai puošnesnė, nei daugelis kitų ne tik kurortų, bet ir Kauno miesto pastatų. Pastarąjį faktą iliustruoja ir G. Barenblato kiosko projekto A. Panemunėje atliktos korektūros[2]. Tiesa, Statybos inspekcija rekomenduodavo pakeisti ne tik įmantresnę stogo struktūrą, bet ir atsisakyti perteklinių elementų, kaip pavyzdžiui – Gedimino stulpų (kaip antai, Gen. J. Kraucevičiaus kioskas Palangoje[3]) ar augalinių motyvų.

Viltė Migonytė [1] Dr. Venckūnas. Birštono kurorto atstatymo ir jo eksploatacijos reikalu. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 401-428.

[2] Prekybininkas G. Barenblatas 1933 metais pasistatė kioską ir Kulautuvos vasarvietėje. Nors šį objektą projektavęs architektas buvo jau A. Šusteris, Statybos inspekcija atliko tokias pačias stogo formos korektūras. KAA, f. 17, ap. 1, b. 74.

[3] Gen. J. Kraucevičiaus kiosko Palangoje projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 571.