Meilacho Melamedo namas Kaune

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Aušros takas 8

Melamedas Meilachas prašymą statyti namą Kauno miesto statybos komisijai įteikė 1938 m. vasaros pradžioje. Kartu su prašymu pateiktas ir žinomo architekto – Broniaus Elsbergo parengtas projektas. Prabangaus, trijų aukštų, septynių butų namo statyba turėjo atsieiti 120 tūkst. litų[1]. Maždaug po mėnesio buvo išduotas statybos leidimas akcentuojant, kad stogas turi būti dengiamas čerpėmis. Nors pastatas kiek tolėliau nuo V. Putvinskio gatvės, Aušros take taip pat derėjo laikytis uždaro statybos rajono taisyklių, taigi turėjo būti „užstatomas visas sklypo frontas“[2]. Projektas tais pačiais metais statybos metu dar kelis kartus koreguotas. Lapkričio pabaigoje savininkas pranešė, kad stogas jau užbaigtas[3], o 1939 m. sausio 17 d. konstatavo, kad baigtas įrengti ir visas namas. Taigi visas statybos procesas truko mažiau nei metus. Tokia statybų sparta puikiai iliustravo paskutiniaisiais nepriklausomos Lietuvos metais prasidėjusį statybos bumą.

Vaidas Petrulis[1] KAA, f. 218, ap. 2, b. 356, l. 6

[2] KAA, f. 218, ap. 2, b. 356, l. 1

[3] KAA, f. 218, ap. 2, b. 356, l. 14

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1938 - 1939
Teritorijos:
Atgal į sąrašą