Maušos ir Natano Feinbergų namas

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 79

 

1903 m. didžiuliame sklype, kuriame stovi ir dabartinis pastatas, vyravo medinis užstatymas: 5 mediniai vienaaukščiai namai, 3 mediniai sandėliai, sklypo gale buvo daržas, arčiau gatvės – sodas. 1922 m. sklypą įsigijo Mauša ir Natanas Feinbergai. 1923 m. sklype buvo pastatytas mūrinis dviejų aukštų kartonažo ir litografijos fabrikas „Bekara-Kartonaž“, kurio pastogėje įrengta gyvenamoji patalpa.[1]

1926 m. vakarinėje sklypo dalyje iškilo medinis sargo namelis. Aptariamas pastatas pradėtas statyti 1929 m., nors jau 1923 m. archyviniuose dokumentuose pažymima, jog prie gatvės numatoma statyti gyvenamąjį namą.[2] M. ir N. Feinbergų leidimo statyti prašyme nurodyta, kad technine priežiūra rūpinasi inž. Leonas Ritas, o išlikusiame brėžinyje nurodoma, kad brėžinys sudarytas pagal Vladimiro Dubeneckio eskizą.[3] 1941 m. mūrinis trijų aukštų gyvenamasis namas perduotas Kauno m. Butų valdybai.

Donelaičio g. 79 stovintis pastatas pasižymi subtilia ir gana asketiška fasado puošyba. Atskirtas į dvi dalis šiaurinis fasadas, kurio apatinę puošia tamsesnio tinko išraižytos gulsčios rievės, suteikiančios pastatui aiškių modernistinių bruožų. Į subtilią pastato fasado puošybą integruojami netradiciniai sprendimai – fasado šiaurinėje dalyje tarp vertikalių stulpų įrėminami balkonai. Pastato langai išdėstyti simetriškai, tačiau trečio aukšto langus dalina geometrinių juostelių faktūros, suteikiančios pastatui ryškią art deco charakteristiką.

Robertas Motuzas[1] Rickevičienė, R., Kugevičius, V., L., Kančienė, J. Donelaičio 79. Paminklosauginė ekspertizė. Kaunas. 1997/ Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas

[2] KAA, f. 218, ap. 1, b. 32, l. 6.

[3] KAA, f. 218, ap. 2, b. 1150, l. 7.