Aukštesnioji Komercijos mokykla Zarasuose

Adresas: Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasų m., D. Bukonto g. 20

Tarpukario Lietuvoje pastato modernumo suvokimas ne visuomet siejosi su modernizmo estetika. „1931 m. rugsėjo mėn. švietimo ministerija pastatydino Zarasuose aukštesniajai komercijos mokyklai naujus moderniškus rūmus. Ties šia mokykla gatvė meksfaltuota 300 metr. ilgio“[1] – rašoma 1932 m. „Savivaldybėje“. Taigi, modernumas – tai nauja, mūro statyba bei ženklus infrastruktūros pagerėjimas. Be abejonės amžininkams buvo svarbu ir tai, kad objektas išsiskyrė aplinkoje, ir buvo pakankamai dekoratyvus, kad būtų drąsiai vadinamas „rūmais“. Ko gero tik Bauhaus mokyklos auklėtinis Vladas Švipas dėl konservatyvios, istorinės estetikos ši 1931 m. iškilusį pastatą būtų galėjęs pavadinti „knaisiojimu architektūros istorijos kapinėse“.

Mokyklos statybai komitetas buvo suformuotas dar 1928 m. Išlikęs gana įdomus 1935 metais datuojamas aprašymas apie architekto pasirikimo procedūrą: „komitetas išsiuntinėjo įvairiems statybų inžinieriams prašymus su nurodymais ir prašė padaryti projektus. Komitetas tam reikalui neturėjo lėšų, tad priminė, kad atlyginimą galės gauti tik tada, kai projektą priims Šveitimo Ministerija. Inžinierius Jonas Salenekas (a.a. jau miręs), visai nesidomėdamas atlyginimu, projektą greit pagamino, kurį Ministerių kabinetas priėmė“[2]. Statybos buvo pradėtos 1930 m., o jas prižiūrėjo apskrities technikas Vincas Valentinas.  

Mokykla statyta kaip profesinė, tačiau prabėgus keleriems metams Zarasų miesto ir apylinkės visuomenės atstovai inicijuoja K. Būgos komercijos mokyklos statuso pakeitimą į gimnaziją, motyvuodami tuo, kad „mokyklai yra sunkoka parengti tinkamą prekybininką, nes nėra kur atlikti praktikos darbų; Zarasuose nėra paveikslingų [t.y. pavyzdinių] prekybos įmonių, kuriose galėtų praktikuotis moksleiviai. Be to sunkoka abiturientams gauti atatinkamos rūšies tarnybas.“[3] Šis prašymas buvo patenkintas. Sovietmečiu čia veikė S. Nėries vardo vidurinė mokykla. Dabar įsikūręs Zarasų krašto muziejus ir viešoji biblioteka.

Vaidas Petrulis[1] Zarasai prieš ir po karo. Savivaldybė, 1932, nr. 5, p. 22.

[2] Zarasų prof. K. Būgos vardo valdžios aukštesniosios komercijos mokyklos atsakymas Šveitimo Ministerijos II Departamentui. LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2173, l. 26.

[3] Zarasų prof. K. Būgos vardo valdžios aukštesniosios komercijos mokyklos Pedagogų Tarybos posėdžio, įvykusio 1935 m. gegužės mėn. 22 d. protokolo nr. 18 ištrauka. LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2162, l. 32.

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1929 - 1931
Teritorijos:
Atgal į sąrašą