Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas

Adresas: Kauno m. sav., Kaunas, K. Petrausko g. 41

Zigmas Starkus buvo vidaus reikalų ministras, valstybės kontrolės vadovas, Lietuvos banko valdybos narys, vėliau direktorius bei valdytojo pavaduotojas. Turėjo 3 dukras ir sūnų. Name gyveno iki 1941 m. birželio 14 d., kuomet su šeima buvo ištremtas į Sibirą. 1942 m. sušaudytas Sverdlovsko kalėjime. K. Starkaus sūnus taip pat mirė tremtyje, būdamas 17 m. Dvi dukros dvynės per atsitiktinumą per trėmimą nebuvo namie. Žmona Uršulė sulaukė 100 metų.[1]

Prašymas statyti namą pateiktas 1933 m. Iš pradžių norėta statyti trečdaliu didesnį namą – 462 m2, 3 butų. Visgi, po 4 mėn. prašymas statyti pakeistas į 1 buto iš 6 kambarių namą. Kiekviename aukšte buvo po 3 kambarius, virtuvę ir tarnaitės kambarį. Rūsyje buvo katilinė, anglinė ir sandėliai. Stogas buvo numatytas čerpinis, sienos mūrinės. Įrengtas centrinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija. Pastatas oficialiai baigtas statyti 1937 m.[2] Pastatas buvo įamžintas 1938 m. brolių Kazio ir Mečio Matuzų filme „Spalvota Lietuva“, kaip reprezentuojantis Kauną.

Paulius Lazauskas ǀ 2020-12-16[1] Vladas Terleckas, „Lietuvos bankininkai. Gyvenimų ir darbų pėdsakai 1918-1940“. Prieiga per internetą: „https://www.lb.lt/lt/leidiniai/lietuvos-bankininkai-gyvenimu-ir-darbu-pedsakai-1918-1940“;

[2] KRVA, f. 218, ap.2, b. 3063, l. 1, 5

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1933 - 1937
Teritorijos:
Atgal į sąrašą