Aleksandros Radvickienės namas Kaune

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 2

Prieš namo statybą sklype buvo du mediniai gyvenamieji trobesiai ir sandėlis. Naujai suprojektuotas pastatas mūrinis, stogas čerpių, trijų aukštų, su pusrūsiu ir viršutiniu aukštu, vadintu „salka“. Iš viso numatyti septyni butai ir sargo butas (29 kambariai ir 8 virtuvės). Namas turėjo būti aprūpintas vandentiekiu, kanalizacija, centriniu vandens šildymu. Statybos sąmatoje šio objekto kaina siekė 120 000 Lt. Projektas ir statybos priežiūra pavesta žymiam to meto Kauno architektui Karoliui Reisonui. 

Į objekto šalia parko projektą žiūrėta labai atidžiai. Privačios statybos dalies vedėjas pareikalavo „namų korpusą statyti vienodo aukščio ir neviršyti keturių aukštų ir rūmų korpusą statyti vienoj linijoj su parko vartais“[1]. Projektą svarsčiusi miesto Statybos komisija nutarė, kad jis „principinai priimtinas“, tačiau „stogas turi būti čerpinis, bent dalį mūrinės statybos įvykdžius mediniai namai turi būti nugriauti. Vidurinės „A“ dalies ašis turi būti suderinta su Trakų g. ašimi“[2]. Kitame dokumente priekaištauta, kad „4 aukštų namas užstotų parką ir be to prieštarautų Laisvės al. namų siluetų profiliams“[3].

Tiesa, tokie sprendimai būsimo namo savininkės buvo apskųsti. Ji nesutiko nei pradėti statybas iš dešinės (nes sklypas esą ne vien jos, bet ir sūnaus, kuriam ir priklauso dešinė pusė), nesutiko ir medinį namą nugriauti, nes tas esąs, palyginti su kitais Laisvės alėjos namais, pakankamai geros būklės[4]. Archyve išlikusiame savininkės skunde randame gana įdomių faktų apie tuometę statybų situaciją. Čia minima ir pastato architektūrinė koncepcija: „Faktinai namas yra ne 4, bet 3 aukštų, su pusrūsiu viename gale. Ketvirtąjį aukštą gi sudaro tik salka viename gale (prie parko), kas suprojektuota vietos situacijai stiliaus ir urbanistiniais sumetimais, nes šis namas Laisvės al. prie parko paskutinis, tai jis turi pabrėžti namų eilės užbaigimą, ir šiam reikalui numatyta paaukštinta dalis. Pildydama komisijos reikalavimus esu padariusi didžiausią auką, nes atitraukiau namą nuo parko apie 18 m. (iki parko vartų linijos), palikdama virš 270 kv. m. nestatybinio ploto. Kitiems šio rajono prie parko sklypų savininkams leidžiama buvo statyti ir už parko vartų linijos ir ne tik 4 bet ir 5 aukštų (teisininkų rūmai), nebojant parko užstojimo. Statybos vieta nėra ypatinga, nes pati M. S-bė skiria Laisvės al. Rajoną už Įgulos bažnyčios prie II kategorijos (KMS privalomas įsakymas „Neterminės nuomos teisėmis valdomų žemės sklypų išpirkimo reikalu“)“[5]. 

Skundai buvo veiksmingi – „ponui ministrui nurodžius“,  1939 m. kovo 23 d. statybos leidimas buvo išduotas. Lapkričio 21 d. statyba jau buvo baigta. Vis dėlto vieno aukšto medinis trobesys liko nenugriautas. Nors jame gyvenamųjų butų nėra, tačiau yra išlikęs Aleksandro Katche 1940 m. vasario 7 d. prašymas leisti įsteigti parfumerijos ir kosmetikos laboratoriją, kurioje numatoma gaminti „dantų pastą, dantims miltelius, dienos kremą, nakties kremą ir skutimosi kremą“.

Vaidas Petrulis

 


[1] KAA, f-218, ap. 2, b. 3867, 1. 5.

[2] KAA, f-218, ap. 2, b. 3867, 1. 7.

[3] KAA, f-218, ap. 2, b. 3867, 1. 10.

[4] KAA, f-218, ap. 2, b. 3867, 1. 8.

[5] KAA, f-218, ap. 2, b. 3867, 1. 14.