Gyvenamasis namas Ateitininkų sąjungos sklype

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 13A

1939 m. liepos 8 d. buvo pateiktas prašymas statyti dviejų aukštų mūrinį gyvenamąjį namą su rūsiu Ateitininkų sąjungos sklypo kieme. Projektą parengė statybos inžinierius Jonas Kriaučiūnas. Tačiau 1939 m. spalio 23 d. Kauno miesto savivaldybės Statybos skyrių pasiekė raštas, kad „dėl ekonominių sunkumų, susidariusių sąryšy su paskutiniaisiais Europos įvykiais, buvome priversti statybos darbus laikinai šiemet nutraukti, pastačius tik vieną aukštą su rūsiais. Šiuo metu norime uždengti stogą  skarda, tačiau dabar iš viso negalima gauti juodos skardos. Maloniai prašome Statybos Komisiją leisti laikinai stogą dengti cinkuota skarda“[1]. Namas iki šių dienų liko stovėti neužbaigtas. Sprendžiant iš projekto, fasadai turėjo būti tinkuojami, išryškinamos horizontalios langų juostos. Statinio architektūra artima santūriam kaunietiškam funkcionalizmui.

 

Vaidas Petrulis

 

 

 

 

 

 


[1] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3871, 1.8.

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1939
Teritorijos:
Atgal į sąrašą