Kauno apskrities savivaldybės rūmai

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 91

Viename iš didžiausių tarpukario mtais Lietuvoje iškilusių administracinių pastatų įsikūrė Kauno apskrities valdyba, Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaiga, Kauno miesto ir apskrities policijos vadas, Valstybės saugumo departamentas. Rūsyje buvo patalpinti įstaigų archyvai, kurjerių butai, katilinė ir kitos patalpos. Kieme pastatytas dviejų aukštų garažas su butais vairuotojams bei spaustuve.[1] „Sovietų okupacijos laikais pastate buvo KGB“[2].

Kaip ir dera svarbiam valstybinės reikšmės objektui, buvo siekiama sukurti architektūrinio solidumo ir reprezentatyvumo įspūdį. Natūralaus tamsiai pilko granito akmens cokolis ir laiptai, juodo poliruoto labradoro portalai bei tamsaus dirbtinio granito piliastrai sudarė kontrastą su šviesaus granito fasadais, solidus dviejų tarpsnių karnizas formavo objektą, kuris aplinkiniame kontekste išsiskyrė ne tik modernistinėmis aiškiomis geometrinėmis formomis, bet ir prabanga. Remdamiesi archyviniais duomenimis[3] galime manyti, kad objektui norėta suteikti dar daugiau reprezentatyvumo – iš Laisvės alėjos pusės pastatyti „didelius laiptus šaligatvio vietoje“. Tiesa, šiam sumanymui nepritarė Kauno miesto savivaldybės Statybos komisija, pastebėdama, kad „toks šaligatvio užėmimas laiptais yra nesuderinamas su Laisvės al. išplanavimu“[4].

Modernumu ir novatoriškumu pasižymėjo ir pastato konstrukcija (konstruktoriai J. Šalkauskas, ir A. Rozenbliumas) – nors rūmai pastatyti iš plytų, „vieton kapitalinių sienų vidury dviejuose sparnuose padaryta palaikanti gelžbetoninė rėmų konstrukcija. Lauko sienose svarbiose vietose pastatytos geležinės kolonos" [5].  Tiesa, gelžbetonio konstrukcijos gerokai padidino statinio kainą. Na, o planinė objekto struktūra gana įprasta – kabinetai ir kitos patalpos išdėstyti pagal koridorinę sistemą.

Vaidas Petrulis

 


[1] Helcermanas, B. Kauno apskrities savivaldybės rūmų statyba. Savivaldybė, 1933, nr. 8, p. 37.

[2] Lietuvos moderno pastatai. Sud. Morta Baužienė, Jolita Kančienė. Vilnius: Savastis, 1998.

[3] Kauno apskrities archyve saugomi pastato planai sunykę, beveik neįskaitomi.

[4] KAA, f-218, ap. 2, b. 3878, l. 30.

[5] Helcermanas op. cit.