Antano Gylio ligoninės pastatas

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Putvinskio g. 62

Maskvoje ir Miunchene mokslus baigęs vidaus ligų ir psichiatrijos gydytojas, filosofijos mokslų daktaras Antanas Gylys 1924 m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir filosofijos fakultete. 1934 m. iš universiteto A. Gylys pasitraukė ir pasistatydinęs modernią ligoninę ėmėsi privačios medicinos praktikos. Ligoninė buvo viena moderniausių tokio pobūdžio įstaigų Lietuvoje, „turėjo ištaigingai aprūpintą mašinomis ir aparatais hidro-helio ir fizioterapijos skyrių"[1]. Čia gydytos vidaus ligos bei nervų sutrikimai. Nuo medicininės įrangos modernumu nenusileido ir pastato architektūra (negalutiniais duomenimis pastato autorystė priskiriama architektui Leonui Ritui). Net ir vienoje iš moderniausių tuomečio Kauno gatvių statinys išsiskyrė asketiškumu bei funkcionalizmu. Fasado kompoziciją kiek paįvairina tik asimetriška tūrio kompozicija. Išskirtinis urbanistinės kultūros bruožas – viršutiniame aukšte, šalia pastogės, įrengta terasa, nuo kurios atsiveria vaizdas į V. Putvinskio gatvę bei naujamiestį. Sovietmečiu čia taip pat buvo įsikūrusi gydymo įstaiga. Nemaža dalis originalaus interjero išlikusi iki šių dienų (taip pat ir šveicariškas liftas „Shindler").

Vaidas Petrulis

 


[1] Jasaitis, D. Dr. Antanas Gylys [interaktyvus]. Aidai [žiūrėta 2011 m. spalio 11 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=4193&Itemid=305>.

 

Architektai / Inžinieriai:
Savininkai:
Metai:
1932 - 1934
Atgal į sąrašą