Antano ir Petro Steikūnų gyvenamasis namas

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 54

Bemaž tuo pat metu kai buvo atidarytas „Romuvos" kino teatras, 1940 m. balandžio 19 d. Antanas ir Petras Steikūnai padavė prašymą statyti mūrinį trijų aukštų, penkių butų gyvenamąjį namą to paties sklypo gilumoje, kino teatro ašyje[1]. Iš situacijos plano matome, kad visą aplinką planuota sutvarkyti kaip vientisą apželdintą teritoriją su suformuotais takeliais. Nors statinys projektuotas apie 1940 m., nematyti beveik jokių modernizmo stilistikos bruožų: langai nedideli, stačiakampiai, kaip dekoratyvinė priemonė naudojami karnizai (apie tai byloja ir pastaba prie ugiasienės išklotinės: „Frontone parodyti karnizai galės būti daromi tik tuo atveju, jei ugniasienis iš Donelaičio gatvės būtų matomas"), namas planuotas čerpiniu šlaitiniu stogu. Įdomu, kad stiprėjant Antrojo pasaulinio karo nuojautoms rūsyje buvo suplanuota įrengti slėptuvę. Nors ir be ryškių modernizmo bruožų, namas būtų papildęs gyvenamųjų namų tarp Laisvės al. ir Donelaičio g. grupę šioje Laisvės alėjos zonoje ir su kino teatru sudarę vietisą, tam laikotarpiui būdingą kompleksą. Pasikeitus politinei situacijai, projektas liko neįgyvendintas.

Vaidas Petrulis

 


[1] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 88.

 

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1940
Teritorijos:
Atgal į sąrašą