Aleksoto pradžios mokyklos projektas

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., S. Dariaus ir S. Girėno g.

Įvedus privalomą pradžios mokslą, tarpukario Lietuvoje teko steigti naujas mokyklas, kurioms reikėjo patalpų. Šis poreikis neaplenkė ir Kauno, o ypač jo priemiesčių. To meto spaudoje buvo rašoma: „Mokyklų gerų patalpų [Kauno] mieste labai trūksta, juo labiau, kada buvo prijungti priemiesčiai. Esamos dabartiniuose priemiesčiuose mokyklos įrengtos iš paprastų gyvenamų butų ir savo įrengimu negali patenkinti net kukliausių mokyklų sutvarkymo reikalavimų. Viena iš tokių mokyklų yra Aleksote, Linksmakalnio gtv. [nuo 1933 m. Dariaus ir Girėno g.], kurios vietoje savivaldybė yra sumaniusi pastatydinti naują mūrinę VI komplektų mokyklą“[1].

1931 m. birželio 9 d. Kauno miesto savivaldybės Statybos skyriaus komisija, kurią sudarė Kauno miesto burmistras, inžinieriai Reisonas, Jokimas ir Jofė, taip pat Švietimo dalies vedėjas Galkauskas, apsvarstė A. Jokimo „projektą 6 komplektų mokyklos namams statyti“ ir pripažino jį tinkamu. Tiesa, siekiant „papiginti statybą[,] mokytojui buto ir salės kol kas nestatyti"[2]. Galutinis terminas mokyklai įrengti buvo numatytas 1932 m. liepos 1 d. Mokykla turėjo būti mūrinė, pamatai ir perdangos – gelžbetoniniai, stogas dengtas cinkuota skarda. Rangovams buvo nurodyta 233 tūkst. litų sąmata[3]. Vis dėlto, nors buvo parengtas projektas ir paskelbtas rangovas, pradžios mokyklos projektas nebuvo įgyvendintas. 1933 m. Aleksoto vaikams ne tik „tenka vaikščioti į mokyklą labai bjauriu keliu“, tačiau  vis dar „kai kurios tų mokyklų neturi jokių patogumų nei mokiniams, nei mokytojams“[4].

Savivaldybės sumanymas pastatyti pradinę mokyklą Aleksote buvo įgyvendintas tik 1937 m., pagal kitą projektą (architektas. S. Kudokas). Ši mokykla 1944 m. buvo susprogdinta besitraukiančios vokiečių kariuomenės. A. Jokimo suprojektuotas objektas, skirtingai nei tuo pat laikotarpiu architekto įgyvendintas gan artimas funkcionalizmui „Pradžios mokyklos Žydų vaikams“ projektas, pasižymi gan aiškiai įžvelgiamomis istorizmo formomis. Mokykla turėjo būti ne tik funkcionali, tačiau ir architektūrine prasme patraukli, atitinkanti to meto estetinį skonį.

Vaidas Petrulis

 


[1] Jokimas, A. Kauno m. paskutinių metų mokyklų statyba. Savivaldybė, 1931, nr. 10, p. 28.

[2] KAA, f. 218, ap. 1, b. 650, l. 2.

[3] KAA, f. 218, ap. 1, b. 650, l. 26.

[4] Aleksoto rūpesčiai. Dienos naujienos, 1933, nr. 19.

 

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1931
Teritorijos:
Atgal į sąrašą