Gyvenamasis namas Būtingės kaime

Adresas: Kretingos r. sav., Būtingės k. (Darbėnų sen.)

Namas (troba) būdingas šiaurės vakarų Lietuvai, Latvijai. Monumentalus. Namo sienos tašytų sienojų. Gyvenamasis namo galas apkaltas stačiomis lentelėmis. Durys dvivėrės, puoštos rombine apkala. Langai šešiarūčiai, su masyviomis baltomis langinėmis. Stogas gegninės konstrukcijos, pusvalminis, su čiukurais, dengtas šiaudais. Stogo kraigas sutvirtintas išilginėmis klotimis ir sukryžiuotais slogčiais. Tradiciškai ties čiukuru šiaudus nuo vėjų saugojo lėkiai. Plačios pastogės. Troba juosiama gėlių darželiais, statinių tvoromis.

1968 m. namas priklausė Joniui Terbertui.

Eligijus Juvencijus Morkūnas

Metai:
1860 - 1930
Teritorijos:
Atgal į sąrašą