Karmelitų parapijos namai Kaune

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 3

Karmelitų parapijos namų architektūrinė raiška itin neišsiskyrė iš kitų laikinosios sostinės pastatų. Tai tipiškas istorizmo pavyzdys. Vis dėlto derėtų atkreipti dėmesį, kad šį objektą projektavo vienas iš garsiausių tarpukario architektų Vytautas Lansbergis-Žemkalnis. Kaip vienas pirmųjų autoriaus darbų objektas neabejotinai nusipelno atitinkamos vietos Lietuvos architektūros istorijoje. Italijoje mokslus ėjęs architektas gana glaudžiai bendradarbiavo su Katalikų bažnyčia ir didžioji dalis jo karjeros pradžioje įgyvendintų darbų vienaip ar kitaip buvo susijusi su Bažnyčios užsakymais. 1927–1928 metais architektas suprojektavo Vilkaviškio kunigų seminariją, Kyburių, Kybartų, Mažeikių, Barzdų bažnyčias[1]. Jas visas vienija istorizmo stilistika (tiesa, Kybartų bažnyčia artima „tautiniam stiliui“, kurį galime laikyti savita istorizmo atmaina).

Vaidas Petrulis

 


[1] Kančienė, J.; Minkevičius, J. Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 81

 

Architektai / Inžinieriai:
Stiliai:
Metai:
1928
Teritorijos:
Atgal į sąrašą