Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Vydūno al. 2

Žymaus muziejininko ir kultūros veikėjo Pauliaus Galaunės trijų aukštų mūrinis gyvenamasis namas stovi prestižinėje vietoje, Vydūno al. pradžioje. Tai būdingas ankstyvojo lietuviško modernizmo pavyzdys: estetiniam fasadų papuošimui naudojamos paprastos horizontalios linijos, išorėje dominuoja stačiakampės formos, priekinio fasado langai sugrupuoti į vieną bemaž kvadrato formos plokštumą, kurią galima suvokti kaip vientisą geometrinį objektą. Išskirtinėmis reikėtų laikyti šonines laiptines, kurioms įstiklinti panaudotas kampinis stiklas, einąs per visą sienos ilgį. Nors tai palyginti menka detalė, tačiau aiškiai atpažįstamas modernizmo architektūrinės kalbos elementas. Viduje namas suplanuotas gana simetriškai. Kiekviename aukšte yra po penkis kambarius, virtuvė, vonia ir tualetas, jungiami koridorine sistema. Pagalbinės patalpos įrengtos rūsyje ir pastogėje. Pastarojoje taip pat įrengtas ir sargo butas, į kurį patenkama per ūkinę laiptinę. Nors objekto autorystę yra įprasta priskiti Arnui Funkui, tačiau brėžiniuose taip pat esama ir Nikolajaus Mačiulskio spaudo (A. Funko parašas šalia) [1].

Vaidas Petrulis

 


[1] Plačiau žr.: V. Sirvydaitė-Rakutienė. A. ir P. Galaunių namų istorija [interaktyvus]. Priega per internetą: <http://www.museums.lt/Biblioteka/rakutiene.htm#3>.  

 

Architektai / Inžinieriai:
Metai:
1932
Teritorijos:
Atgal į sąrašą