Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 118

Kampiniai objektai miesto urbanistinėse erdvėse neretai tampa išskirtiniai, patraukiantys dėmesį, akcentuojantys žvilgsnį. Savanorių ir Laisvės al. sankryžą galime drąsiai vadinti vienu iš svarbiausių Kauno naujamiesčio mazgų tiek transporto, tiek ir urbanistinės kompozicijos prasme. Vis dėlto, kaip matome iš ikonografinių duomenų, ilgą laiką šiame kampe stovėjęs pastatas ne tik vizualiai neakcentavo vietos, bet greičiau priešingai – išsiskyrė iš kaimyninių statinių savo menku masteliu. 1934 m. susidarė palankios sąlygos šią situaciją pakeisti. Kauno apskrities archyve yra saugomas architekto A. Netyksos 1934 m. parengtas čia stovėjusio Elenos Gaidelienės ir Jadvygos Šilienės mūrinio vieno aukšto namo rekonstrukcijos projektas, kuriame buvo numatyta užstatyti du aukštus[1]. Tiesa, planai nebuvo įgyvendinti, nes Kauno m. savivaldybės Statybos komisija „nutarė neleisti statyti namų pagal pateiktą projektą, kadangi yra numatyta dalį atstatomo sklypo paimti gatvėms platinti“[2]. Tad nors savininkės pateikė protestą, matyt, ginčas nebuvo išspręstas, ir šiuo metu čia stovintis „socialistinio realizmo“ stilistikos objektas pastatytas tik po Antrojo pasaulinio karo.

Vaidas Petrulis

 


[1] KAA, f. 218, ap. 2, b. 4056, l. 13.

[2] KAA, f. 218, ap. 2, b. 4056, l. 14.